Kvalitet och miljö.

Målet för TEMA är att vara och förbli kundens första och naturliga val när det gäller snabbkopplingar samt system och tillbehör till detta sortiment. För att uppnå detta måste vi erbjuda produkter och tjänster som på ett distinkt sätt karakteriseras av hög prestanda och tillförlitlighet.

I en omvärld med hög konkurrens kan detta endast nås genom att arbeta systematiskt med förbättringar på produkter, processer och affärsverksamhet.

Kortfattat innebär detta att TEMA är ett processorienterat företag som arbetar med ständiga förbättringar i alla delar av verksamheten och med fokus på kundtillfredsställelse.

För att på ett styrt och effektivt sätt åstadkomma detta är TEMA:s verksamhetssystem certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004.

Tillbaka