Produkter: Smörjnippel till hydraulkopplingar .................................[Åter][Home]


Smörjnippel - ett verktyg som bör finnas i varje maskinentreprenörs verktygslåda
Serie
.GR5 (Serie 5000)
.GR7 (Serie 7500)
.GR10 (Serie 10000)
.GRF5 (FF-serien)
.GRF7 (FF-serien)
.GRF10 (FF-serien)
.GRIF38 (IF-serien)

Ett vanligt problem med snabbkopplingar är att låshylsan fastnar. Detta kan bero på att smältvatten vintertid fryser till is och sommartid är orsaken oftast vägdamm. Detta är irriterande och orsakar mycket extrarbete.
Med smörjnippeln fylls utrymmet mellan kopplingskropp och låshylsa med fett varvid vatten
och smuts förhindras att tränga in.
 


Med hjälp av en fettspruta trycks fett in
mellan kopplingskropp och hylsor. Detta hindrar vatten att tränga in och frysa till is.Bilden visar smörjnippeln till spillfria snabbkopplingar. GRF för FF-serien och GRIF för IF-serien. OBS! Till de spillfria serierna skall smörjfettet GRF2 användas.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk beskrivning smörjnippel
Beställn.nr 
Benämning
Passar till      
GR5
Smörjnippel
5010+5011
GR7
Smörjnippel
7510+7511
GR10
Smörjnippel
10010+10011
GRF5
Smörjnippel Serie FF
FF5010
GRF7
Smörjnippel Serie FF
FF7510
GRF10
Smörjnippel Serie FF
FF10010
GRIF38 Smörjnippel Serie IF IF 3810
GRIF50 Smörjnippel Serie IF IF 5010
GRIF63 Smörjnippel Serie IF IF 6310
GRIF75
Smörjnippel Serie IF
IF 7510
GRIF100
Smörjnippel Serie IF
IF 10010
GR2
Tub fett  
GRF5 - GRF10
GRF2
Tub fett   Flatface
GRF5 - 10 och GRIF38- GRIF100
GR1*
Komplett sats
 

*=Komplett sats GR1 innehåller: smörjnipplar best.nr GR5, GR7,
GR10 samt 1 tub fett best.nr GR2.

Endast köldbeständigt fett får användas, annat fett äventyrar funktionen.
OBB! Det är ett speciellt fett till IF och FF kopplingarna.  


Tillbaka