RectuTest
RECTUS har utvecklat ett portabelt instrument för tryckluft, som gör det enkelt att göra mätningar på tryckluftsnätet. Tryckluft är en energikälla som kostar pengar att producera! Med vårt instrument, RectuTest, kan driftansvariga nu bidraga till att företaget sparar pengar genom att finna läckage och oekonomiska installationer. Detta bidrager till högre produktion!
Instrumentet fungerar på följande sätt:
Man sätter upp en mätdysa på den punkt där man önskar att göra en mätning. Instrumentet kopplas på dysan med snabbkopplingar, och mätningen kan startas. Man får på enkelt sätt fram exakt tryck vid mätpunkten.
Samtidigt mäts också tryckluftens temperatur.

 

Startas ett tryckluftsverktyg eller någon annan typ av luftförbrukare, ger instrumentet information om exakt luftförbrukning. Sammanlagd luftförbrukning över tidsperiod kan också avläsas.

 

Instrumentet levereras med en programvara för PC, i vilken man ON-LINE kan se aktuellt TRYCK, TEMPERATUR, FLÖDE och LUFTFÖRBRUKNING.Dessa värden presenteras i ett lättöverskådligt diagram direkt i PC:n. Det finns också möjlighet att logga mätvärden över en längre tidsperiod i en datafil, för att sedan läsa in dessa värden i t.ex. Excel och där göra grafer eller diagram på de olika mätvärdena.

 

I grundsatsen medföljer en 1/2" dysa. Med denna kan mätas luftflöde mellan 300 till 3000 l/min vid 6 bars lufttryck.
Som tillägg kan 1/4", 1" och 2" dysor levereras.
2" dysan mäter området från 2800 - 34000 l/min vid 6 bars lufttryck.

 

För ytterligare teknisk information kontakta: fredrik.lothigius@temaingfirma.se