Produkter: Kopplingar till kyl- och värmebafflar

TEMA - LINK - det perfekta systemet för sammankoppling av t.ex. kyl- och värmebafflar /
paneler, fan-coils, fjärrvärmecentraler, m.m.

SNABBT - ENKELT

DIFFUSIONSSÄKER SLANG
"OXY STOP" enligt DIN 4726.
Uppfyller krav enligt DVGW, KTW, KIWA och CSTB.

Ett nytt system för snabb och säker anslutning av slangar i
installationer för uppvärmnings / kylningsändamål.
Tanken bakom denna konstruktion har varit att erbjuda en lösning med enklast möjliga installation och med lång underhållsfri funktion.
Alla komponenter är tillverkade av material med väl utprovad hållbarhet i samband med vattenapplikationer.


Ett stort antal varianter av "push-on" kopplingar tillsammans med TEMA standard snabbkopplingar för vatten ger ett mycket flexibelt system som löser de flesta monteringsproblem.
Samtliga tätningar är i EPDM kvalitet.
TEMALINK finns med 2 olika slangkvaliteter, EPDM och EPDM/BUTYL. Den senare är diffusionssäker enligt DIN 4726. Samtliga slangar levereras med en spunnen "strumpa" av rostfritt material och i valfria längder.
Båda slangtyperna är av högsta kvalitet och erbjuder maximal driftsäkerhet med max arbetstryck upp till 10 bar och med arbetstemp. från -10 C till +100 C i kontinuerlig användning.
Slangar kan levereras i dim. 10, 12, 12,5, 15, 19 och 22 mm inv.

TEMA-LINK "push-on" kopplingar är konstruerade för att tryckas på panelens kopparrör helt utan verktyg. Om så önskas kan även isärkoppling enkelt göras.
För kopparrör dim. 8, 10, 12,15 och 22.

...m........................
Exempel på hur en installation kan göras.
Stamledningarna förses med TEMA snabbkopplingar med automatisk avstängningsventil. Detta eliminerar behovet av extra avstängningskranar.
RSK nr Kopplingskropp 455 36 87 TEMA 1800 NBA ( 1/2" inv gänga )
RSK nr Insticksnippel 455 36 88 TEMA 18422 MNA ( 1/2" inv gänga )
Slangarna tillverkas i längder efter varje projekts behov. Lämpligen monteras slangarna på baffel/panel hos tillverkaren av dessa. Detta ger ett snabbt montage på arbetsplatsen. Vid framtida service sker demontering enkelt genom att ta isär snabbkopplingarna. Inget spill av vatten tack vare backventiler i snabbkopplingarna.

.För mer information - beställ broschyr


Till sidans topp
Åter